Judiskt Liv

Shema

,

Varför håller vi för ögonen när vi läser Shema?

Den grundläggande anledningen till att man håller handen (vanligtvis den högra) för ögonen när man läser den första raden i Shema är för att man ska koncentrera sig på orden och deras innebörd.

Källan till denna sedvänja kommer från Talmud (Berachot 13b). Där berättas att Rabbi Juda HaNasi höll för ögonen då han sa Shema för att blockera ut alla störande elever runt omkring sig. Beteendet blev sedan en del av Shulchan Aruch och spreds till i princip alla judar.

Det finns dock även andra förklaringar till denna tradition. Enligt vissa lärda håller vi för ögonen för att det är svårt att uttrycka komplett tillit till G-d då man ser all ångest och smärta i världen runt omkring oss.

Anledningen till att man använder just den högra handen till att täcka ögonen hör faktiskt ihop med hur man gick på toaletten förr i tiden. Man använde vänsterhanden till att torka sig med och därför var det inte OK att använda den i sammanhanget då man läser en bön.

För många judar är rörelsen att täcka ögonen när man säger Shema något som kan liknas vid en ren impuls. Enligt en känd historia om Rabbi Josef Kahaneman, från Litauen, försökte han efter Förintelsen lokalisera judiska barn vars föräldrar gömt dem hos kristna församlingar under kriget. Rabbinen brukade helt enkelt gå igenom barnhemmen och läsa Shema. Instinktivt lyfte då de judiska barnen handen mot ögonen.