En synagoga och dess historia

HAMBURG-TIDEN

År 1780 bildades i Hamburg synagogföreningen Agudat Jescharim (De rättfärdigas förbund). Denna sammanslogs sedermera med en annan förening, Kelilat Jofi (Skönhetens Krona) och i deras stadgar från år 1825 står att huvuduppgiften var ”Unterhaltung von Synagogen oder Gründung solcher für den von den Mitgliedern des Vereins täglich abzuhaltenden öffentlichen Gottesdienst”.

Föreningen inrättade ett antal synagogor i Hamburgs innerstad; en av de äldsta låg i ett bostadshus på Heinrich-Barth-Strasse 3-5. Synagogan som sedan år 1885 var känd som ”Synagoge Bornstrasse”, inrymde 80 herrplatser och 45 damplatser.

Huset vid Heinrich-Barth-Strasse i Hamburg.

Natten till den 10 november 1938, som gått till historien som den s.k. Kristallnatten, sattes praktiskt taget alla synagogor i Tyskland i brand och förstördes av de nazistiska horderna. Därigenom gick oersättliga värden upp i rök. Vad judar århundraden igenom hade byggt upp och hållit för heligt vandaliserades och förintades helt. Som genom ett under undgick synagogan vid Heinrich-Barth-Strasse att drabbas av samma öde som de övriga, tack vare att den låg i ett hyreshus. Icke-judar skulle ju inte lida skada till person eller egendom, vilket skulle ha blivit fallet om nazisterna hade härjat lika fritt här som på övriga platser. Härigenom skonades denna synagoga och den stod kvar oskadd även efter den fruktansvärda Kristallnatten. (Den 19 oktober 1939 rapporterade Geheime Staatspolizei till myndigheterna i Hamburg att synagogan upplösts och att utrymmena byggts om till bostäder. År 1943 raserades huset vid ett bombanfall)