Judiskt Liv

Mikveh

,

Mikvehn i Stockholm finns i källaren i det judiska centret, intill gymnastiksalen.

En mikveh består av en liten pool, fylld med varmt vatten, som står i förbindelse med naturligt rinnande vatten, såsom ett fritt vattendrag eller som i Stockholms mikveh, en ansamling regnvatten som letts ner från taket. Mikvehn används genom att en person går ner i mikvehn och doppar sig i vattnet, så att hon eller han är helt omsluten av vattnet.

Mikvehn används i flera olika sammanhang, men ett gemensamt syfte är att markera att en person eller en sak ändrar rituell status, från ett mindre andligt tillstånd till ett högre. I Stockholm utgörs den största gruppen användare av kvinnor som följer lagarna om Tahara hamishpacha, familjerenlighetslagarna. Också konvertiter, både män och kvinnor, går i mikvehn som ett sista led i konverteringsprocessen. Andra använder mikvehn till att utföra Tevilat kailim, att doppa nya husgeråd innan de används i ett koscher kök. Mikvehn används även av män, flera inför Yamim Noraim, de tio dagar som börjar med Rosh Hashana och slutar med Jom Kippur, medan andra använder den mer ofta.

Kvinnor som vill använda mikvehn kan vända sig till Judiska Församlingen i Stockholm [email protected]. För församlingsmedlemmar är besök gratis, för icke medlemmar är kostnaden 500 kr.