Bnei mitsva i de traditionella synagogorna

Om du läser det här så betyder det att du börjat tänka på din Bnei Mitsva. Vi vill passa på att säga hur kul det är att du vill påbörja din egen judiska resa med oss, och hoppas att du ser din Bnei Mitsva som en början till ett meningsfullt och utvecklande judiskt liv. En början som fortsätter i vår gemenskap!

Alla som är intresserade av att fira sin Bnei Mitsva i våra traditionella synagogor är varmt välkomna att studera inför sin stundande Bnei Mitsva med oss. En tumregel är att kontakta oss 1 år innan själva firandet. Vi är med dig under hela resan och självklart efter din simcha också.

Tjejer börjar sina förberedelser med att tillsammans med sina föräldrar träffa rabbanit Esther Amster för att tillsammans diskutera upplägget.

Killar börjar sina förberedelser med att tillsammans med sina föräldrar träffa rabbin Mattias Amster för att tillsammans diskutera upplägget.

Det är bra att veta att det inte finns något som man halachiskt behöver göra för att ”bli” Bat/Bar Mitsva. Utan snarare är det något som händer av sig självt när man fyllt 12 för tjejer och 13 för killar. Innebörden av att vara bat/bar mitsva är att det är startpunkten där du blir ansvarig för att själv uppfylla och leva efter de 613 mitsvot som är guiden till ett judiskt religiöst liv. Att exempelvis läsa ur Toran, eller leda G_dstjänsten är något som utvecklas i många judiska församlingar av den enkla anledningen att det har varit ett naturligt sätt att lära den nästkommande generationen hur det religiösa livet i synagogan går till. Så första lärdomen är att vi inte tar Bat/Bar Mitsva, vi blir Bat/Bar Mitsva!

Målet med den traditionella Bnei Mitsva undervisningen är att lära och visa hur det går till i våra traditionella synagogor och i det judiska hemmet så att den som blir Bnei Mitsva känner sig familjär och välkommen.

Om ni som familj inte är helt vana vid att gå i våra synagogor kommer vi göra allt för att ni ska känna er välkomna hos oss. Vi erbjuder också alla familjer en ”crash course” i hur G_dstjänstordningen går till så att man känner igen sig när man kommer. Kontakta rabbin Mattias Amster om det är något ni är intresserade av.

Vi ser också mycket positivt, och uppmuntrar alla våra Bnei Mitsva, att ge en Dvar Tora i anslutning till sin Bnei Mitsva, för att på så sätt ges en möjlighet att själv få reflektera över och få en personlig koppling till sitt Tora-avsnitt.

Finns behöv av extra hjälp med kriah (att läsa hebreiska) kan vi också hjälpa till med det.

Bat Mitsva

Du som blir Bat Mitsva har möjligheten att läsa en judisk hebreisk text, exempelvis ett kapitel ur Tehilim – psalmerna.

Ett annat alternativ är att du studerar en komplett text, förslagsvis en av de 5 megiloten, så som Megilat Rut. Traditionen är att efter att en person studerat en komplett text så genomför man en Sijum, vilket betyder att vi firar att ännu en judisk person har studerat just den texten. Det finns en speciell text som den person som gör en Sijum säger. Kul att veta är att en Sijum anses så stort att det är tradition att ha en festmåltid i samband med den.

Ett tredje alternativ är att du förbereder och genomför en tjej-tefila eller megilaläsning.

Bar Mitsva

Du som blir Bar Mitsva har möjligheten att förbereda att läsa den Haftara för din Bar Mitsva-parasha (det Toraavsnitt som är vid din Bar Mitsva).

Du kan också välja att lägga till att läsa Maftir – ett kortare avslut på Toraläsningen – eller om du vill läsa mer ur Toran ges den möjligheten självklart också.

Vi ser mycket positivt om du vill lära dig att leda en del av G_dstjänsten. Kabbalat Shabbat är ett mycket bra alternativ!

Kontaktuppgifter

Rabbin Mattias Amster – telefon 072-0503532, email [email protected]

Rabbanit Esther Amster – telefon 070-0935506, email [email protected]

Adat Jeschurun – email [email protected]