Glöm inte att svara på rabbinenkäten!

Efter tre raka shabbesintervjuer har det nu blivit dags att välja en ortodox rabbin till den judiska församlingen i Stockholm. Adat Jeschuruns styrelse har därför skickat ut en enkät (via mail) till sina medlemmar för att få en bild av er åsikt i frågan. Gör din röst hörd! Enkäten ska vara besvarad senast 26/2.