Kända gravar i Israel

Ma’arat HaMachpelah
Hebron
Judarnas heligaste plats efter Kotel, grottan Machpelah där Abraham, Isak, Jakob, Leah, Sarah och Rebecka är begravda. Enligt legenden är även Adam och Eva begravda där. Grottan ligger under en synagoga, byggd under perioden för det Andra Templet. Byggnaden kontrolleras av de palestinska myndigheterna så ett besök där omgärdas av strikt säkerhet. Det finns tre rum: Ohel Avraham, Ohel Yitzhak och Ohel Ya’akov. Det största rummet, Ohel Yitzhak, får endast besökas av judar 10 dagar per år. Att be vid grottan ger, enligt traditionen, ensamstående personer tur i sitt sökande efter en partner. Enligt Midrash är grottan tröskeln till Gan Eden.

Kever Rachel Imeinu
Utanför Betlehem
Matriarken Rachels grav nära Betlehem är av de flesta accepterad som genuin. Hennes död och begravning beskrivs detaljerat i Toran. 1841 byggdes den byggnad som nu omger Rachels grav. Området där graven ligger är under palestinsk kontroll. Bussar för judiska besökare går dock flera gånger om dagen från Jerusalem. Enligt traditionen vakar Rachel särskilt över Israels soldater. Gravida kvinnor får en lättare förlossning efter att ha bett vid Rachels grav. Att besöka graven är för många judar ett stort ögonblick och känslorna svallar ofta höga under besöken.

Kever David HaMelech
Berget Sion, Jerusalem
Kung Davids grav i Jerusalem ligger i markplanet på en bysantinsk kyrka. Det är högst tveksamt om David verkligen är begravd där. Enligt Första Konungaboken begravdes han i Davids Stad. Först under 1300-talet började den nuvarande platsen betraktas som Davids grav. Icke desto mindre vallfärdar många till platsen, för man vet ju aldrig… Innehållet i sarkofagen har aldrig undersökts i modern tid så man vet inte vad som finns i den, om ens något.

 

Kever Yosef
Shechem (utanför Nablus)
Den bibliska staden Shechem är platsen där Josef är begravd tillsammans med sina söner Efraim och Manasseh. De flesta är överens om att graven är autentisk (dock inte muslimerna som anser att han är begravd brevid Machpelah). Antalet judar som vallfärdat till graven har varierat genom åren. Fram till 70-talet bestod graven av en liten fallfärdig byggnad ute på ett tomt fält. Efter att den fallit under palestinsk kontroll har den mer eller mindre försvunnit i skuggan av andra byggnader runt omkring den. På senare år har den kraftigt vandaliserats ett flertal gånger. Israelisk militär eskorterar dock judiska besökare till platsen ett antal gånger per år.

Maimonides grav
Tiberias
Tiberias är en av Israels mest populära semesterorter med perfekt läge vid sjön Kinneret. Där finns också en av våra mest kända vises grav – Maimonides. Han dog i Kairo 1204, men hans kvarlevor fördes till Tiberias. Gångvägen till hans grav kantas av 14 kolonner med namnen på kapitlen i hans mest kända verk, Mishneh Torah.

Rabbi Akivas grav
Tiberias
Även Rabbi Akivas grav ligger i Tiberias. Enligt traditionen förflyttades hans kropp mirakulöst till Tiberias direkt efter hans död, där han kunde begravas brevid sina studenter som dött i ett sjukdomsutbrott. Hans grav har varit en vallfärdsplats sen medeltiden. Att be vid hans grav anses öka chansen för regn under år av torka.

Benjamins grav
Utanför Kfar Saba
Benjamin var en av Jakobs tolv söner och grundaren av en av Israels stammar. Hans grav ligger enligt judisk tradition utanför Kfar Saba i centrala Israel. Graven var länge i fallfärdigt skick, men efter de senaste decenniernas kraftigt ökande antal besökare, har man börjat renovera byggnaden och det kringliggande området. Själva byggnaden vid graven är en gammal turkisk fontän från 1400-talet. Benjamins grav ligger mitt i Dans område, men enligt traditionen begravdes flera av Jakobs söner i det här området. Även Simeons grav ligger i närheten, nära kibbutzen Eyal.

Andra kända viloplatser
Rabbi Shimon Bar Yochai, författaren till Zohar, Tzfat
Isaac Luria (Ari), Kabbalahs fader, Tzfat
Rut, huvudpersonen från Megillat Ruth, Hebron
Kever Shmuel, profeten Samuels grav, utanför Jerusalem
Mackabeernas grav, utanför Modi’in
Choni HaMe’agel, Hazor Hagelilit