Chassidiska tishen i Jerusalem

Varje chassidisk rörelse har sin egen Rebbe. De flesta shabbeskvällar, och även på högtiderna, håller Rebben ett s.k. tish. Hundratals, ibland tusentals, chassider besöker Rebbens tish för att fira. Icke-chassidiska gäster är i de allra flesta fall välkomna. Om du inte talar hebreiska själv, ta med dig någon som gör det. Chassider i gemen talar enbart hebreiska och yiddish. Ta på dig respektabla kläder. Tänk på att det är shabbeskväll så du kan inte ta buss eller taxi utan måste promenera.


Belz
Bästa tiden att komma till Belzer-Rebbens tish är kring 22.00. Detta tish är oftast mycket välbesökt så det kan ta tid att komma in. Män och kvinnor skiljs åt vid ingången. Belzer-byggnaden är mycket stor och det finns fyra ingångar: Rechov Dover Sholom, Rechov Divrei Chaim, Rechov Binat Yissachar och Rechov Kedushat Aharon.

Dushinsky
Dushinskys högkvarter ligger på Rechov Shmuel HaNavi, på nordvästra sidan av gatan i lång låg byggnad. Ut mot torget finns det trappor som leder upp mot den sal där det hålls tish. Kvinnornas ingång ligger på baksidan av byggnaden. Under vintern startar Rebbens tish ca 22.00 och slutar runt midnatt.

 


Toldos Avraham Yitzchak
Toldos Avraham Yitzchaks byggnad ligger på Rechov Chevrat Shas 32 i Meah Shearim. Rebbens tish startar ca 22.00 och slutar ca 04.00. Här hålls även tish på lördageftermiddagarna kring solnedgången. Detta är ett evenemang med mycket hålligång, sång och dans. Ett av de bästa tish som hålls i Jerusalem och bra att gå på för den som är ovan. Kvinnornas sektion hålls öppen hela natten.

Toldos Aharon
Toldos Aharons byggnad ligger i hörnet av Rechov Shivtei Yisrael och Rechov Meah Shearim. Rebbens tish börjar runt kl. 22 och slutar kring kl. 01. Hålls även på lördageftermiddagar kring solnedgången. Téet i kafferummet rekommenderas särskilt!

Slonim
Du hittar Slonims byggnad bakom Toldos Avraham Yitzchaks synagoga på Rechov Chevrat Shas. Kvinnornas ingång är till vänster om männens. Rebbens tish börjar ca kl. 21 och slutar kl. 23. Därefter hålls ett s.k. ”sitzen”, där deltagarna sitter i mörkret och mediterar medan de sjunger långsamma niggunim. Detta hålls i cafeterian en trappa ner och pågår till ca kl. 01. Att vara med om ett ”sitzen” är en mycket speciell upplevelse.


Spinka
Spinka-synagogan ligger på Rechov Shmuel Salant, mittemot Slonim-yeshivan. Rebbens tish startar kl. 21.30 och slutar kl. 23.30. Detta är ett mycket litet tish och eftersom deltagarna ofta är så få kan man få en ”shirayim” kugel direkt från Rebbens hand.

Karlin-Stolin
Karlin-Stolins synagoga ligger på Rechov Yoel i Meah Shearim, mittemot Satmar. Karlins speciella sätt att davna, där bönerna i princip skriks ut med mycket hög röst, är en säregen upplevelse.