Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: NÄR SKA MAN BADA MIKVE?

Fråga: Inför Jom Kippur går många till mikven, både män och kvinnor. Men vad säger egentligen halacha om när och hur ofta man ska bada mikve?

Svar: Lagarna om renhet och orenhet gäller både män och kvinnor. På den tiden då Templet fanns i Jerusalem gällde ett bibliskt påbud att alla måste vara rena för att få komma in i Templet eller när de skulle äta helig mat (offer, terumah, maaser sheni, etc). Av den anledningen använde både män och kvinnor, både gifta och ogifta, mikven mycket ofta. Privata mikvaot har ofta hittats i utgrävningar av gamla bostäder i Jerusalem.

Idag, fram till den ivrigt efterlängtade uppenbarelsen av Messias, finns det inget Tempel och därför, generellt uttryckt, inget bibliskt mandat att besöka mikven. Det enda undantaget för denna regel är Niddah; en menstruerande kvinna som måste gå till mikven innan hon kan återta samlivet med sin äkta man, och därigenom är mikven fortfarande relevant för kvinnor ännu idag.

Den enda tid då det är halachiskt nödvändigt för en man att gå till mikven är då han är i slutstadiet av en konvertering till judendomen. Det uttrycks också i den judiska lagen att män bör gå till mikven dagen före Jom Kippur. På Jom Kippur jämförs vi med änglar och måste därför rena oss på förhand. I många församlingar badar också kvinnor mikve denna dag. Det är även vanligt att en brudgum doppar sig i mikven den dag han gifter sig.

Chassidim har en tradition att gå till mikven varje dag, och särskilt inför shabbat och helgdagar. Tanken är att detta ska tillföra en extra dimension av renhet och helighet i vardagslivet.

/Rabbin Naftali Silberberg