Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: VAD SYMBOLISERAR SHOFARENS TONER?

Fråga: Varför blåser man olika sekvenser av toner i shofaren? Vad symboliserar de?

Svar: Shofaren frambringar traditionellt sett tre olika ljud – tekiah, shevarim och teruah.

I Toran står att Rosh Hashana faktiskt kallas ”Yom Teruah”. De lärde i Talmud är överens om att ”teruah” står för en blåsning i hornet som liknar gråt, men är oense huruvida den ska framställas som en melankolisk klagan eller ett mer okontrollerat staccato-ljud. Därför använder man båda ljuden och nuförtiden blåser vi ”shevarim”, en sorts suckande som har tre halvlånga ljud, ”teruah”, som påminner om okontrollerad gråt bestående av nio korta stötar, och ”shevarim-teruah”, en kombination av de två.

Före och efter dessa ljud har vi ”tekiah” – en enkel lång stöt – som anspelar på flera saker: ett ljud för att kalla samman människor, en kallelse att vakna upp, ett sätt att hälsa kungen, likväl som ett ljud för glädje.

Man kan alltså se en viss inkonsistens dels mellan de ledsamma ”teruah” och ”shevarim” och dels det glada ”tekiah”. Denna paradox pekar på två likvärdiga aspekter av Rosh Hashana. Å ena sidan är det en glädjefull dag när vi genom våra böner hyllar

G-d och kröner Honom till universums konung. En dag för pånyttfödelse, full av hopp och förväntan inför det nya året. Å andra sidan är det en mycket allvarlig, reflekterande dag när alla själar döms av G-d och vår framtid står på spel.

Upplägget av shofar-stötar på Rosh Hashana speglar denna verklighet. Det sägs att det finns inget så helt som ett brustet hjärta. Rosh Hashana är den tid då vi öppnar våra hjärtan och uttrycker vår önskan att rätta till våra liv och komma närmare G-d. Dessa starka känslor omges av tekiah, och det hopp och glädje den representerar.

/Rabbin Avraham Arieh Trugman, Ohr Chadash