Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: HUR FÅR MAN FÖRLÅTELSE FRÅN EN DÖD PERSON?

Fråga: Under månaden Elul förväntas vi be om förlåtelse från de personer som vi behandlat på ett felaktigt sätt. Men hur gör man om den person man skulle önska förlåtelse ifrån, inte är i livet längre?

Svar: Det tekniska svaret på din fråga står att läsa i Shulchan Aruch (Orach Chaim 606, 2).

”Om den person man har syndat emot är död, ska man samla en minyan vid graven och säga ’Jag har syndat mot Israels G-d, och mot , som jag har syndat mot’.”

Mishna Brurah lägger till viss information, som att man ska ta av sig skorna och att man kan skicka en ”budbärare” om graven är för långt borta.

Det finns en djupare aspekt i den här frågan: behöver de döda vår ursäkt eller inte?

Å ena sidan så tror vi att en avliden persons själ existerar bortom vår värld, och i och med detta har möjlighet att ta emot vår ursäkt. Men å andra sidan så är den huvudsakliga meningen med en ursäkt att syndaren ska kunna få förlåtelse och känna ånger och bättring.

Den inre processen med att be om förlåtelse hjälper syndaren att återuppbygga sin själ efter den skada som synden har orsakat. På detta sätt, genom att även vända sig till döda personer, hjälper det att skänka bättring och bot åt någon som kanske inte kan få det på något annat sätt.

/ Rabbin David Sperling, Machon Meir