Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KI TAVO
av Rabbin Yaakov Asher Sinclair

”Alla dessa förbannelser ska nå dig, de ska förfölja dig och komma över dig tills du har utplånats, därför att du inte lyssnade till Herren, din G-d, och inte följde de bud och stadgar han gav dig”. (5MB 28:45)

En gång frågade jag min rabbin varför jag, som den ende av mina vänner, hade valt att återvända till våra förfäders tro.

Mina vänner hade, i princip utan undantag, gift sig med icke-judiska personer och hade nu fullt upp med att vara föräldrar till icke-judiska barn.

Han svarade mig med två ord på hebreiska: ”Zechut avot”. Fädernas meriter. ”Toran måste ha legat någon väldigt varmt om hjärtat i din familj”, sa han. ”Någon - din morfar, din mormor, din farmor - davnade väldigt intensivt och bad om att de skulle få judiska barnbarn.”

Föreställ dig att du just köpt ett kylskåp. Det levereras i en stor låda av trä. Du tar ut kylskåpet och slänger bort plankorna.

Tänk dig nu att du är på en sjunkande båt med samma kylskåp. Du sparar plankorna och slänger bort kylskåpet.

När större delen av den judiska världen ville ha ett nytt kylskåp, så hängde någon i mitt förflutna fast vid plankorna för glatta livet.

”För dem som håller sig till henne är hon ett livets träd – lycklig är den som håller fast vid henne”. Vi läser dessa ord från Mishle (Ordspråksboken) varje gång vi sätter tillbaka Toran i Aron Hakodesh.

Kanske säger vi dem just då vi lägger Toran ifrån oss och utom synhåll, för att påminna oss om vad Toran verkligen betyder för det judiska folket.

Den är våra träplankor på ett stormigt hav.

Det är inte det judiska folket som har bevarat Toran – det är snarare den som har bevarat oss.

Månaden Elul är den tid då vi åter dedikerar oss till Toran och dess värden. Vi måste hålla fast vid den för glatta livet. För den är vår enda osänkbara livbåt.

Shabbat shalom!