Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: MÅSTE MAN KÖPA EGNA ARBA MINIM?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Måste vi köpa en egen Arba Minim eller kan vi använda en lånad?

Svar: Halacha är helt klar över att mitzvan inte uppfylls genom att man använder någon annans Arba Minim, vilket står beskrivet i Mishna traktat Sukka. Talmud förklarar det genom termen ”och ni har tagit er…” Dvs, ni ska äga er egen Arba Minim.

Det andra sättet att uppfylla mitzvan är genom Arba Minim som erhållits som ”fullständig” gåva. Talmud berättar om Rabbi Gamliel, Rabbi Jehoshua och Rabbi Akiva som befann sig på ett skepp och varav Rabbi Gamliel var den ende som ägde Arba Minim. Problemet löstes genom att Rabbi Gamliel gav sin Arba Minim som gåva till Rabbi Jehoshua, som sedan gav den vidare till Rabbi Akiva (vi kanske ska fråga oss vad de gjorde på en kryssning istället för att vara hos sin församling, och hur de klarade sig utan en sukka. En förklaring är att detta kan ha skett under tiden för Bar Kochba-upproret och att de var på flykt).

Fram till för 1000 år tillbaka var det vanligt att varje person ägde sin egen Arba Minim eftersom de flesta judar bodde i närheten av Babylon eller i Spanien där det var lätt att hitta dessa. Rabbi Yitzchak Alfassi, som levde i Marocko, skrev att när judarna började förflytta sig norrut blev det svårare att hitta Arba Minim och det hände att en del ashkenasiska församlingar hade en uppsättning som alla kunde använda utan villkor.

Rabbeinu Moshe Issurlich, som levde på 1600-talet, säger att den som inte vill frukta

G-d genom att uppfylla mitzvot på orätt sätt, ska äga sin egen Arba Minim, även om man bara har pengar till den enklaste. Sammanfattningsvis kan vi säga att alla ska försöka köpa sin egen och inte nöja sig med synagogans. Man ska inte värdera den lägre än de blommor vi köper, där en enda bukett kan kosta mer än en uppsättning Arba Minim.