Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHOFTIM
av Rabbin Meir Horden

Detta avsnitt beskriver de olika befolkningsgrupperna som kommer att befolka det Förlovade Landet. En av de grupper som särskilt behandlas är stammen Levi och dess unika egenskaper.

I första versen av kapitel 18 står det att stammen Levi inte kommer att erhålla någon del av det Heliga Landet när Israels folk kommer dit. Därför kommer de att livnära sig av offringarna som förs till templet.

Nästa vers upprepar detta budskap. Igen läser vi att stammen Levi inte kommer att erhålla någon del av det Förlovade Landet, därför att G-d är deras arvedel.

Varför måste Toran upprepa att Levi inte ärver någon del av Israels land? För att förstå detta är det viktigt att inse värdet av att äga en bit mark, och vad stammen Levi fick istället.

När Israels folk trädde in i det Heliga Landet hade marken i sig själv stor betydelse. I det jordbrukssamhälle som existerade vid den tiden hade de som inte ägde land ingenting att äta! Därför är det förståeligt att om leviterna skulle överleva, behövde de föda. Denna föda bestod av det tionde av jordbruksprodukter som producerades av de elva andra stammarna.

Ändå är det, trots denna kompensation som sörjer för leviternas fysiska behov, något som saknas. De har inget eget hem.

G-d har en lösning även på detta. ”Herren är deras arvedel” (5MB 18:2). Vad betyder detta? Det säger oss att G-ds hus är deras hem. Deras hem är inget mindre än Templet själv!

Nu förstår vi varför Toran upprepar två gånger att stammen Levi inte kommer att ha någon arvedel i det Förlovade Landet. Första gången är för att visa oss att leviterna får tionde av alla de andra stammarna, och den andra gången är för att lära oss att ”hemma är bäst” – G-ds hem.

”Och om leviten vill komma från någon av dina städer” (5MB 18:6)

Refererar denna vers till kohaniter eller till leviter?

Rabbi Shimshon Rafael Hirsch förklarar varför kohaniter refereras till som leviter. I öknen tjänade kohaniterna i tabernaklet och bodde i tält runt om. I Israel, emellertid, bodde de var de ville och kom endast till Jerusalem för att tjäna i Templet när det var deras tur.

Detta gav dem gott om tid att hjälpa leviterna i deras arbete som lärare i Tora. Detta är anledningen till att även de är kända som leviter. En av kohaniterna var känd som ”Strids-Kohaniten” och hade till uppgift att sporra nationen innan den gick ut i strid.

Han rådde alla de som gick ut i krig att inte tappa modet eller sin tro på G-d. Traktatet Sota 42a förklarar varför detta avsnitt kommer precis efter avsnitten som handlar om rättvisa och ärlighet. Det är för att om vi uppför oss rättvist mot varandra kommer vi inte att tappa modet och kommer därför aldrig att vara rädda för våra fiender.

”…så ska du inte förstöra träden…” (5MB 20:19)
När man belägrar en stad är det förbjudet att förstöra de fruktbärande träden. Det är från denna vers som våra lärde lär sig lagen om Ba’al Tash’hit, förbudet mot att förstöra något som kan vara till nytta för någon annan.