Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR FÅR VI INTE BÄRA PÅ SHABBAT?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: För några veckor sedan var jag på Glämsta och funderade på eruven. Varför får man inte bära på shabbat och varför behövs en eruv?

Svar: Att bära på en allmän plats är en av de 39 förbjudna sysslorna på shabbat.

Den anses vara oförklarlig eftersom vi vet att de andra 38 förbjudna sysslorna skapar något, vilket vi är förbjudna att göra på shabbat.

Denna syssla nämns även i Toran: ”Då befallde Mose att man skulle låta utropa i lägret: ’Ingen, vare sig man eller kvinna, må vidare arbeta för att ge något till helgedomen’” (2MB 36:6).

Talmud förklarar det med att Moses befallde folket att inte bära över mer gåvor till tabernaklet när han befann sig hos leviterna, alltså från ett privat område till en allmän plats.

För att ett område ska kallas allmänt måste två villkor uppfyllas. Mer än 600.000 personer måste passera platsen (det antal israeliter som befann sig i öknen efter uttåget ur Egypten) och den ska vara bredare än 10 meter.

Våra lärde förbjöd oss även att bära på de platser där färre än 600.000 människor passerar och dessa platser benämns ”karmelit”.

För att vi ska tillåtas bära på dessa områden måste de inhägnas med staket eller rep enligt vissa specifikationer.

Det riktiga namnet på denna inhägnad är Tzurat HaPetach – öppningens form – fast benämningen Eruv felaktigt används.