Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

EKEV
av Rabbin Meir Horden

I diskussionen om manna i veckans avsnitt – manna var ju den mat som G-d genom ett mirakel tillhandahöll Israels folk under dess vandringar i öknen – står det:

”…och han gav dig mat att äta, en mat som du förut inte visste om…, för att han skulle lära dig att förstå att människan lever inte endast av bröd utan att hon lever av allt det som utgår av Herrens mun” (5MB 8:3).

På ytan verkar detta vara ett märkligt påstående. Hur kan mannan ”utgå från Herrens mun”?

Ett enkelt sätt att besvara frågan kan vara att jämföra vår situation i öknen med en liten kyckling som får, kanske nyckfullt, all sin näring från sin mors näbb. Mysticismen går djupare. Eliyahu de Vida påstår i Reshit Chochma att ”den som kräver föda och andra ting blir arrogant”, och på så sätt blir dennes själ korrumperad.

Man berättar om den äldste sonen hos Rebben från Rozin som försökte låta bli att äta. Hans dotter började gråta när han lämnade maten orörd. Han frågade henne varför hon grät och om hon oroade sig att hans matvägran skulle göra honom svag? För att bevisa motsatsen tog den vise mannen upp en stor länstol och började bolla med den. Han förklarade följande för sin dotter: ”Om en människa förser sin själ med allt det den behöver, kommer han att behålla hela sin kraft utan att äta.” Sefer Bahir har en liknande åsikt. När den tillrättavisar en soldat som dog på grund av brist på bröd, säger Bahir att det enda man behöver för att överleva är ”det som utgår från G-ds mun”. Metoden att få tillgång till detta är genom att arbeta och leva efter Toran.

Även om alla dessa diskussioner nämner Toran som en metod att tillgodogöra sig fysisk kraft utan mat, drar Zohar parallellen med manna ännu djupare. I en diskussion om olika nivåer av näring och lärdom tar Rav Elazar upp frågan om inte de flesta tzadikim brukar vara smala och, på grund av bristen på en mer passande beskrivning, fysiskt klena? Rav Shimon Bar Yochai förklarar skillnaden mellan de olika typerna av näring. Medan all föda kommer från G-d, kommer den enklaste födan från marken. Den kan bara föda den fysiska kroppen. Den andra nivån är den som kommer från studier i Toran, när det gäller lagar och domslut. Att erkänna Midat HaDin (G-ds syn på rättvisan) är studier i halacha. Det är jämförbart med den föda Israels folk åt vid uttåget ur Egypten, som när både kroppen och själen.

Högsta nivån av alla representeras av manna. Det är den föda som enligt Chochma kommer från G-ds ”mun” och som är helt och hållet frånkopplad från kroppen. De som delar detta syfte, kräver och erhåller en näring som överträffar någon annan fysisk näring – genom att deras själ får näring.