Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAETCHANAN
av Rabbin S. Weiss

Åt vilket håll vi än ser åt så konfronteras vi av mitzvot: lagar om moral, rituella krav, föreskrifter, förordningar. Medan själva Toran innehåller 613 mitzvot, har de rabbinska lagarna och samhällsreglerna tillfört oräkneliga lagar till våra liv. Denna veckas avsnitt är t.ex. fullt av viktiga påbud, från Shema till de tio budorden.

Hur tar sig en människa igenom denna labyrint av förordningar tydligt och säkert, och vad är grunden till Toran, den som definierar dess andemening?

En rebbe började en gång en shiur med att säga åt sina elever att stänga igen sina böcker och tänka på följande: ”Ni är på ett sjunkande skepp på havet”, sa rebben, ”och ni ska simma till en öde ö. Ni har bara tid att ta med er en enda ägodel. Vilken kommer ni att välja?” Eleverna tittade förvånat på varandra. De hade aldrig hört denna sorts frågeställning förut i klassen.

En pojke sträckte till slut blygt upp armen: ”Jag tror att jag skulle ta med mina tefillin. Det är länken mellan mig och G-d”. ”Dina tefillin?” utbrast rebben förundrat. ”Det är det enda du tar med dig?”

De andra pojkarna blev mer och mer förvirrade, men en pojke föreslog modigt: ”Tefillin är ett bra val, men jag använder dem inte på shabbat och chagim. Jag skulle ta med en siddur, för att kunna be varje dag i veckan.” ”En siddur?” svarade läraren.

En annan elev ropade högt: ”Jag skulle ta med en mezuza, som till skillnad från en siddur uppfyller ett påbud från Toran, och som är i bruk 24 timmar om dygnet.” Rebben var fortfarande tveksam. ”Alla dessa ting kan vara bra att ha med sig”, sa han. ”Men de är inte de första saker jag skulle ta med. Vad sägs om en limpa bröd om jag blir hungrig? Eller en varm rock, om det blir kallt? Eller en ask tändstickor, eller en fickkniv? Ni kanske vill bli goda troende judar, men först och främst måste ni försäkra er om att ni är friska!”

Torans styrka och hemligheten till dess evinnerlighet ligger i det faktum att den visar på ett utomordentligt praktiskt, förståndigt, utförbart sätt att leva. Man behöver varken vara ett helgon eller en övermänniska för att uppfylla dess påbud. Inte heller inkräktar eller motsäger mitzvot ett normalt mänskligt liv. Tvärtemot, shabbat stimulerar människans skapandekraft under hela veckan; kashrut förädlar våra matvanor; Tora-studier skärper vårt intellekt; Taharat HaMishpacha förstärker vårt äktenskap, osv.

Ju längre vi lever i exil och iakttar Torans påbud, ju mer kommer vi att inse att Toran är rättesnöret att leva efter. Ett gudomligt livsmönster som är till gagn för både kropp och själ.