Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

MASE
av Rabbin Meir Horden

Ve’lo nifkad memeno ish ”… och inte en enda fattas bland oss” (4MB 31:49)

Efter kriget med Midjan fann Israels folk att inte en enda av dem hade blivit dödad. Detta var ett tecken på att ingen av krigarna hade syndat under kampen genom att förlora tron på G-d.

Det numeriska värdet på frasen ”Ve’lo nifkad memeno ish” är 718. Det numeriska värdet av Le’averot, som betyder ”för synder” är också det 718.

Sålunda hade ingen av krigarna dött på grund av sina synder.

”Kräv ut hämnd för Israels folk av Midjaniterna” (4MB 31:2)

Moses får en befallning av G-d att hämnas Israels folk, men istället för att leda striden själv, skickar han Pinchas. Varför gick han inte själv?

Moses var uppfostrad i Midjan, så han kände en tacksamhet emot dem.

Det skulle ha varit svårt för honom att leda armén mot det folk som hade fostrat honom, men efter att Pinchas hade dödat den midjanitiska kvinnan som hade syndat med Zimro, kände Moses att det var rätt att fullfölja uppgiften.

”… ni syndiga mäns avkomma” (4MB 32:14)

Våra lärde säger att G-d blev mycket vred över att Moses hänvisade till Israels folk på ett så negativt sätt.

Följden blev att Moses till slut straffades och en av hans efterkommande – Jonatan ben Gershom – började att tillbe avgudar.

Av detta lär vi oss hur noga vi måste vara med hur vi uttrycker oss, även om det vi säger är sant.