Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: FÅR MAN RADERA TORA-INSPELNINGAR?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: För att våra ungdomar ska kunna förbereda sig för Tora-läsning får de inspelningar från mig. Får vi radera dessa inspelningar som innehåller helig text? Och får man då spela in vad som helst?

Svar: Först och främst måste vi skilja mellan en skriven text och en inspelning.

De skrivna bokstäverna är något påtagligt jämfört med inspelningen och förbudet är att vi inte får förstöra eller sudda ut G-ds namn när det står skrivet. Det gäller inte något vi inte kan se.

Vår synförmåga är ett verktyg att bestämma gränserna för förbuden i mitzvot.

Vi är t.ex. förbjudna att äta maskar, men det finns inget som tvingar oss att undersöka vattnet med mikroskop innan vi dricker för att se vad som egentligen finns i det.

Vi får inte äta sjuka djur. En sjukdom orsakar hål i lungorna på djuret, som gör att det blir treifa. Det verktyg vi använder att undersöka djuret är våra ögon och det finns inga krav att vi måste använda förstoringsglas för att undersöka djuret.

Om vi inte kan upptäcka någon felaktighet med våra ögon, så är djuret kosher.

Därför har de flesta rabbiner i vår generation skrivit i sina responsa att det är tillåtet att radera inspelad Tora-läsning.