Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD GÖR VI MED BRÖD SOM BLIR ÖVER?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Vad gör vi med bröd som blir över vid en måltid eftersom vi inte får kasta bort det?

Svar: I allmänhet är vi förbjudna att förstöra vare sig bröd eller någonting annat, som t.ex. kläder, eftersom Maimonides skriver att förbudet att inte förstöra, från Femte Moseboken 20:19, inte bara rör träd, utan även alla andra själlösa föremål.

Vi är naturligtvis inte tvungna att äta mat som är olämplig som föda, eftersom Talmud säger att vi inte heller får förstöra vår hälsa och att det måste komma före detta förbud.

Bröd anses vara en central del av kosten över hela världen och det finns en speciell lag i Talmud, Masechet Brachot, som säger att vi inte får förstöra brödbitar som väger mer än 30 gram. Därför rekommenderas vi att inte köpa för mycket bröd åt gången om det inte kan frysas, rosta kvarblivet bröd, göra brödsmulor av det eller ge det till djuren om det inte är lämpligt som människoföda.

Vi ska alltid försöka minska vår benägenhet att förstöra och istället försöka skapa något positivt, så att det kommer någon till godo.