Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

RUTS BOK
av Rabbin Meir Horden

”Ditt folk är mitt folk och din G-d är min G-d”. (Ruts bok 1:16)

På Shavuot, innan Tora-läsningen i synagogan, läser man Ruts bok. Berättelsen handlar om moabitiskan Rut, som var gift med Machlon som hade kommit till Moab på grund av hungersnöden i Judéen. När Machlon dog sa Rut till sin svärmor Naomi, som hade beslutat att återvända till Judéen: ”Ditt folk är mitt folk och din G-d är min G-d”. Hon anslöt sig till Naomi på resan tillbaka. Historien fortsätter med att berätta att kung David var en av Ruts efterkommande.

Varför läser vi Ruts bok på Shavuot?

Traditionen säger att Shavuot är både födelsedag och dödsdag för kung David, som enligt vad vi nyss läste, är en avkomling till Rut. Vi vet också att en del av de händelser som finns beskrivna i berättelsen om Rut inträffade under veteskörden, som är den årstid som associeras med Shavuot.

Ett annat viktigt sammanträffande är parallellen mellan Ruts beslut att konvertera och anta en ny religion, och det judiska folkets beredvillighet att acceptera Toran med alla påbuden. Vi kan också fokusera på de många påbud i Toran som rör hjälpen till behövande och utförandet av goda gärningar, som är ett grundläggande tema i berättelsen om Rut.