Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHAVUOT
av Rabbin Azriel Ariel

Man kan jämföra uppenbarelsen på Sinaiberget med en sorts TV-show, som använder extremt starka audiovisuella effekter.

”…började det dundra och blixtra, och en tung molnsky kom över berget, och ett mycket starkt basunljud hördes. Och hela Sinai berg höljdes i rök…. Och en rök steg upp därifrån, lik röken från en smältugn…” (2MB 19:16-17)

Här ser vi användningen av starka visuella effekter för att förmedla G-ds tro till det judiska folket. Vi skulle emellertid ha fel om vi placerade tyngdpunkten på de visuella budskapen i uppenbarelsen. De stora skådespelen - eld, rök, blixtar – är bara en kuliss. De bevisar ingenting i sig själva. De har bara skapat scenen. Det väsentliga förmedlades genom ljudet.

”Mose talade och G-d svarade honom med hög röst…” (2MB 19:19)

Att anamma en trosuppfattning gjorde man genom att lyssna. G-d säger: ”Se, jag ska komma till dig i en tjock molnsky…”, men detta är inte för syns skull, utan snarare ”för att folket ska höra (!) när jag talar med dig”. Det är därför som orden ”och tro på dig för evigt” kommer att gå i uppfyllelse.

Det är i verkligheten den makt som uppenbarelsen på Sinaiberget har som visar oss på de visuella effekternas svagheter i undervisning av massorna. Mindre än fyrtio dagar senare valde folket ett annat visuellt föremål – den gyllene kalven.

Detta var ingen slump. Under tiden för uppenbarelsen förhöll sig det judiska folket passivt. Denna passivitet fortsatte under de följande fyrtio dagarna, medan folket väntade overksamma på att Moses skulle återvända från berget. De hade fortfarande inga praktiska mitzvot att hålla, inga intellektuella och praktiska utmaningar. Vad fanns då kvar utom att synda?

Därför gavs den andra uppsättningen av stentavlor på Jom Kippur, utan imponerande audio-visuella effekter. Toran gavs tyst och ödmjukt, utan fanfarer. På följande dag samlade Moses omedelbart ihop folket och gav dem en praktisk utmaning – att bygga Mishkan (tabernaklet), och en intellektuell utmaning – att studera lagar och regler.

Av detta skäl, när Moses beskriver uppenbarelsen i femte Moseboken, understryker han gång på gång betydelsen av det han hörde gentemot det han såg: ”Och Herren talade till er ur elden. Orden hörde ni, men ni såg ingen gestalt, ni hörde bara en röst…” (5MB 4:12). ”Och eftersom ni inte såg någon gestalt, den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden, därför måste ni nu noga ha akt på er själva.” (5MB 4:15)