Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JOM JERUSHALAIM
av Rabbin Meir Horden

Det berättas att när Det Heliga Templet förstördes klättrade de unga prästerna upp på de brinnande murarna med nycklarna i handen. De kastade nycklarna upp i himlen och sedan sig själva in i lågorna. En arm sträcktes ut från himlen och tog emot nycklarna.

Tvåtusen år senare återlämnades nycklarna till det judiska folket. Den 28 Ijar år 5727 (7 juni 1967) bröt israeliska fallskärmsjägare igenom Gamla Stadens murar och fortsatte ända fram till Västra Muren.

Vi kan inte förstå det judiska folkets historia utan att känna till den centrala roll som Jerusalem haft under historiens lopp och har även idag. Jerusalem var huvudstad i Israel vid tiden för de båda templen och även flera hundra år efter detta. Till och med i diasporan vänder sig judarna mot Jerusalem under sina böner, med hopp om att kunna återvända.

Första gången Jerusalem är omnämnd i Bibeln kallas staden för ”Shalem”. I 1MB 14:18 tar kungen av Shalem, Malki-Zedek, emot Abraham med bröd och vin och välsignar honom. En uppfattning är att Jerusalem är beläget på den plats där Abraham var villig att offra sin son till G-d och platsen fick namnet ”Hashem Jir’e” (G-d kommer att se).

Våra lärde förklarar att ”Jerushalaim” är en kombination av båda namnen Jir’e och Shalem. "G-d sa: Om jag kallar henne Shalem kommer Abraham att bli ond. Om jag kallar henne Jir’e kommer Malki-Zedek att förargas. Eftersom båda är rättfärdiga män är det passande att båda namnen kombineras”. Därav namnet Jerusalem.