Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VEM VAR RABBIN SHIMON BAR YOCHAI?

Fråga: Lag Baomer är starkt förknippad med Rabbin Shimon Bar Yochai. Vem var han?

Svar: Rabbin Shimon Bar Yochai levde för ungefär 1800 år sedan i landet Israel, som då styrdes av romarna. Han studerade under Rabbi Akiva, en person som han beundrade och respekterade oerhört.

När Rabbi Akiva fängslades av romarna, följde Rabbi Shimon honom och fortsatte studera med honom (Pesachim 112a).

Rabbi Akiva mördades på ett hemskt sätt av romarna innan han fick möjlighet att utse några av sina studenter till rabbiner, däribland Rabbi Shimon. En del av studenterna fick senare sin rabbin-ordination av Rabbin Judah ben Bava, som sedermera också dödades av romarna.

Rabbi Shimon var uttalat fientlig mot romarna och tvingades gömma sig i en grotta med sin son Rabbi Elazar i 13 år, tills han inte längre var eftersökt.

Han är en av de mest citerade lärde i Mishna och judisk lag följer ofta hans åsikter. Han var också berömd för sin kunskap om det mirakulösa och det mystiska. Han är författare till Zohar, det centrala verket inom Kabbalah.

Hans döds-dag, som infaller på Lag Baomer, firas av många judar (enligt hans instruktion), särskilt i staden Meron i Israel där han är begravd.