Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BEHAR
av Rabbin Meir Horden

Denna veckas avsnitt handlar om den rätta vägen att nå Israels land, det ekonomiska klimatet vid den tiden, regler för handel, förhållandet arbetsgivare-anställd, samt förhållandet till de främlingar som bor ibland oss.

Våra lärde kallar den tredje Moseboken även för Torat Kohanim och när vi läser den ser vi att det mesta handlar om prästernas tjänstgöring samt om offrandet i Tabernaklet.

Mot slutet av boken handlar den emellertid, som för två veckor sedan i Parashat Kedoshim, om påbud som rör förhållandet människor emellan, t.ex. gåvor till fattiga, förbud mot stöld och skvaller samt respekt mot de äldre.

Förra veckan handlade avsnitten om olika helgdagar och denna veckas avsnitt handlar om den sociala strukturen i landet Israel.

Nu förstår vi Kohanims bok på ett nytt sätt, att våra lärde tillägnade den inte bara till prästerna utan till hela folket, eftersom dessa här kallas Mamlechet Kohanim, VeGoy Kadosh – kohanims och det heliga folkets konungadöme.

Detta sätt att resonera leder oss till den idealiska sociala strukturen för den judiska nationen.

Ett konungadöme är ett borgerligt begrepp och Kehuna – prästerskap – ett religiöst, och hos andra folk är dessa skilda åt, eftersom man tror på åtskillnad av stat och religion.

Den idealiska situationen inom judendomen är en kombination av båda dessa.

I dagens Israel är religionen en del av staten och även om allt inte fungerar tillfredsställande skulle en åtskillnad av stat och religion föra med sig många problem.

Genom att modernisera de religiösa institutionerna och göra dem mer mottagliga för nya idéer kan man förbättra situationen betydligt.

Shabbat shalom!