Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

EMOR
av Mattias Amster

Parashat Emor, som så många andra avsnitt, börjar med att Hashem berättar för Moshe Rabeinu om nya bud och lagar, som han i sin tur förklarar för antingen hela Klal Yisrael eller som i vår parasha, för Kohanim. Parashan fortsätter sedan med att utveckla komplicerade mitzvot gällande Korbanot (offergåvor). För att avsluta den delen med “Ni ska hålla mina bud och göra efter dem, jag är Hashem”.

Låt oss fokusera på varför Toran väljer att, direkt efter att ha förklarat olika mitzvot, upprepar ”ni ska hålla mina bud och göra efter dem”. Det hela kan vid första anblicken verka överflödigt. Vilken ny information lär vi oss från denna pasuk?

Vi vet att det inte finns något överflödigt i Torahn. Därför måste denna pasuk vilja få oss att se något mer än den enklaste betydelsen, som förvisso självfallet också är sann. ”Ni ska hålla”, eller snarare ”ni ska värna och skydda”, förklarar Rashi med att vi ska veta att vi ska studera Mishna. ”Mina bud” nämns i just denna mening för att inkludera både den skriftliga och den muntliga Toran. ”Göra efter dem” handlar, enligt Rashi, om att vi ska implementera dessa bud i vår vardag. Först lär vi oss, tänker efter och sen handlar vi därefter.

Det Rashi antyder är hur viktigt det är att studera och försöka att förstå våra heliga skrifter, och att fundera på nya ämnen vi inte förstår. Detta för att buden ska bli en naturlig del av livet. Genom att studera och förstå dem, så skyddar och värnar vi dem också.

I Mishne Berura står att 30 dagar innan varje Yontef är det dags att friska upp minnet på vad som är unikt för just den helgdagen. Man återkommer år efter år till att lära sig samma halachot - chazara som det heter på hebreiska. Ofta är det just när man gör chazara som man förstår de komplicerade texterna ännu lite djupare och får på så sätt en mer betydelsefull Yontef.

Vi befinner oss just nu i Sefirat HaOmer, då vi räknar 50 dagar från uttåget ur Egypten till Shavuot - dagen då vi, Klal Yisrael, tog emot Toran. Inför Shavuot, som nämns i vår parasha, har vi alltså 20 extra dagar att studera och förbereda oss för att kunna ta emot Toran.

Man kan fråga sig själv hur vi ska ta emot Toran idag, det hände ju för så länge sen? Kanske är det genom att, inför Shavuot, studera lite extra och att sedan med sina egna ord förklara vad som inträffade och vad det betyder för oss idag. När man själv förklarar och återberättar så blir Toran unik för dig. Bara du i hela världen kan förklara den texten på ditt egna sätt. Det är på detta vis vi varje år har äran att ta emot Toran på nytt.

Git Shabbes från ett soligt Jerusalem!