Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: KAN MAN BJUDA BILBURNA PÅ SHABBESMIDDAG?

Fråga: Kan vi bjuda in vänner till en shabbatmåltid om vi vet att de kommer att köra bil hem till oss?

Svar: Frågan kan besvaras i ljuset av flera olika halachiska förbud:

- ”Lifnei iver” – ”…du ska inte lägga något i vägen för en blind så att han faller” (3MB 19:14), i betydelsen att man inte ska föreslå något som leder till att någon bryter mot Toran.

- ”Meisit” – att uttryckligen uppmana någon att bryta mot Toran.

- ”Mesayaya ovrei aveirah” – hjälpa till med att bryta mot Toran.

Rabbin Moshe Feinstein fick frågan om det är okej att organisera en shabbat-minyan för barn där barnen behövde komma dit i bil. Han svarade att det inte var tillåtet: ”Är det viktigare att lära dem om bön än att lära dem om shabbat? Det ena är inte viktigare än det andra.” I detta fall skulle det alltså vara frågan om både ”lifnei iver” och ”meisit”.

Å andra sidan har vi Rabbin Moshe Sternbuch som tillfrågades om en son kunde bjuda in sina icke-observanta föräldrar till en shabbatmåltid, dit de troligen skulle ta bilen. Rabbin Sternbuch svarade då att ”lifnei iver” handlar om intentioner. Precis som en läkare som utför en operation utan något syfte att skada, så är sonens intention i vårt fall inte att ”lägga något i vägen” för sina föräldrar. Tvärtom vill han dra dem närmare Toran. Sonen säger inte åt dem att köra bil, och om möjligt bör han försöka hjälpa dem att inte göra det. Men om det är omöjligt, och han känner att shabbat-besöket får dem att komma närmare Toran, så gäller inte ”lifnei iver”. Genom att låta dem förstå vikten av shabbat och glädjen med att hålla shabbat, kommer han att lyckas i sitt uppsåt att föra föräldrarna tillbaka till den rätta vägen – vilket är det bästa sättet att ära dem.