Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KEDOSHIM
av Rabbin Meir Horden

Denna veckas avsnitt börjar med befallningen till Israels folk om helighet.

Rashi förklarar att denna helighet egentligen är ett förbehåll för att kunna uppfylla de flesta av Torans påbud. Därför måste detta sägas inför hela folket.

Efter denna befallning fortsätter Toran med att räkna upp de olika mitzvot som måste iakttas.

Om vi ser noga på de olika mitzvoten finner vi att de kan indelas i två olika grupper: de som rör människan och G-d, så som iakttagandet av shabbat, samt de som rör människa mot människa, som att inte ha begär till sin nästas ägodelar.

Ateret Mordechai förklarar att många människor felaktigt tar för givet att helighet endast gäller förhållandet mellan männska och G-d. Vi resonerar att eftersom G-d är helig måste allt som rör honom utföras i helighet.

När det gäller de befallningar dock, som rör människa mot människa, tror vi att helighet inte är nödvändigt.

Människor är bara människor och får ta vad de förtjänar.

Toran lär oss att det är precis därför vi fått befallningen om helighet.

Om alla håller en nivå av helighet i sina liv, då måste alla behandla sin granne som något heligt.

Och om så är fallet, hur kan en helig person ens tänka på att stjäla från, skada eller misshanda någon annan?

Det är denna helighet som skiljer oss från andra folk och som kröner oss till G-ds utvalda folk. Shabbat shalom!