Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR INGEN SHEHECHEYANU NÄR VI BÖRJAR RÄKNA OMER?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Varför säger vi inte Shehecheyanu när vi börjar räkna Omer?

Svar: Det finns många anledningar att utelämna Shehecheyanu:

”Ändamålet med mitzvan att räkna dagarna är att förbereda oss för den helg som kommer vid räkningens slut – Shavuot – och när vi nått den säger vi välsignelsen för att G-d låtit oss leva till denna dag. Denna välsignelse gäller därför både det som föregår helgen och själva helgen.” (Ridbaz)

”Räknandet är bara för att försäkra att de första frukterna bärs fram vid rätt tidpunkt, men har inget värde i sig självt. Dessutom, om vi glömmer att räkna en dag är mitzvan ofullständig och välsignelsen skulle ha sagts förgäves.” (Abudraham)

”Vi säger denna välsignelse, Shehecheyanu, endast för något vi gläds över och över något som vi drar nytta av, t.ex. lulav som vi gläds över, blåsandet av shofar som hjälper oss att komma ihåg vår G-d, läsandet av Megillan eftersom den Barmhärtige har medlidande med oss och har räddat oss, eller som en Pidyon Haben (utlösandet av den förstfödde) som en tacksägelse för att förlossningen gått bra. I våra dagar finns det emellertid ingen anledning till glädje. Tvärtemot, vi sörjer över förlusten av G-ds hus – må det återuppbyggas snart.” (Rashba)