Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ACHARE MOT
av Rabbin Meir Horden

Detta avsnitt handlar om en sorts hinderkapplöpning, som börjar i öknen och slutar i det Förlovade Landet. För att nå målet var det judiska folket tvunget att övervinna många hinder.

”Ni ska inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller ska ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Efter mina lagar ska ni göra och mina stadgar ska ni hålla och ni ska vandra efter dem. Jag är Herren, er G-d.” (3MB 18:3-4) Toran begärde av oss att vi skulle leva efter G-ds bud och inte anamma främmande sedvänjor, vare sig hos egyptierna eller hos kananéerna som skulle bli våra grannar.

Midrash förklarar att den egyptiska och kananeiska etiken var av mycket låg standard vid denna tid. Vi känner alla till de bedrifter som åstadkommits i dessa kulturer inom vetenskap, konst, skrivkonst, m.m, vilka haft stort inflytande på världen ända fram till idag. Deras etik tillät emellertid bl.a. prostitution, incest och slaveri, och eftersom det judiska folket levt i Egypten i 210 år kan de ha varit influerade av denna kultur.

Detsamma gäller Kanaans befolkning som hade ett väl utvecklat regelverk, men vars moral var mycket låg. I denna omgivning var det en utmaning hos det judiska folket att hålla sitt sinne rent och avskilt från den andliga nedsmutsning som fanns i detta område under denna tid.

Toran befaller oss att tänka efter och att ha ett helt annat perspektiv på etik och moral. Vi kan inte stänga in oss i ett andligt ghetto och inte komma i kontakt med andra kulturer. Vi får heller inte leva som egyptierna eller kananéerna. Midrash frågar: Får inte judar bygga hus, idka jordbruk eller göra vetenskapliga experiment? Svaret är att vi ska anpassa oss men undvika att bli påverkade av dåliga moraliska värderingar.

Min mening är att det idag kan vara svårt att skilja mellan de goda och de dåliga värderingarna inom vår kultur, vetenskap, konst, m.m.

Vår förpliktelse är att förkasta de delar av omgivningens kultur som är dåliga och lära oss att de korrekta etiska värderingarna kommer från Toran.