Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD ÄR AFIKOMAN?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Vad är afikoman och när ska vi äta den? Vad händer om barnen inte kan ”hitta” den afikoman de gömt?

Svar: Efter måltiden och innan vi benchar tar vi fram afikoman från där vi gömde den innan haggadan och vi ska äta den rätta mängden, ca 27 gram eller 2/3 av en maskingjord matza.

Vi ska äta afikoman ”behasava” – lutande åt vänster - och om afikoman inte räcker till alla ska den som leder sedern äta av den ”gömda” afikoman. De andra gästerna ska äta rätt mängd av annan matza shmura och luta sig när de äter den.

Om barnen inte kan hitta afikoman får vi använda annan matza shmura (eftersom vi inte ska låta oss utpressas av våra barn) och anledningen till leken med att gömma afikoman är att hålla barnen vakna under sedern.

Afikoman är ett grekiskt ord som betyder ”ta ut” och i den gamla grekisk-romerska kulturen var det en begäran om efterrätt.

Mishna skriver att det är förbjudet att äta någonting efter afikoman och vi ska lägga oss och sova med smaken av kött i munnen. Idag har matza tagit Pesach-offrets plats och ordet afikoman, som betyder efterrätt (vilket var förbjudet efter Pesach-offret), används nu för mitzvan att äta matza som ersatt Pesach-offret. Anledningen är att våra lärde använder ordet afikoman för ätandet av matzan för att påminna oss om att även idag är vi förbjudna att äta något efter matzan.