Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHABBAT HAGADOL
ur The Book of Heritage

Nästa vecka är det Shabbat Hagadol. Shabbat innan Pesach kallas Shabbat Hagadol av många anledningar och det finns många olika sedvänjor förknippade med denna dag.

Det var i Egypten som israeliterna firade den första Shabbat Hagadol, den 10 Nissan – fem dagar innan befrielsen. På den dagen fick israeliterna sin första mitzva, en mitzva som bara gällde denna shabbat, men inte framtida generationer.

”… På den tionde dagen i denna månad ska var husfar ta sig ett lamm, så att varje hushåll får ett lamm” (3MB 12:3).

Denna mitzva med att göra i ordning ett lamm till Pesach-offret fyra dagar innan slakten gällde bara denna första Pesach i Egypten, men Toran befaller oss inte att göra i ordning lammet fyra dagar i förväg under alla framtida Pesach-högtider. Ändå brukade man göra på detta vis för att tillförsäkra sig om att lammet inte hade några skavanker. Många mirakel hände israeliterna denna shabbat.

Varje husfar tog ett lamm och band det till sin sängstolpe. Egyptierna, som såg detta, frågade: ”Vad ska lammet användas till?” och israeliterna svarade: ”För att slakta det som Pesach-offer enligt G-ds befallning”. Och egyptierna, som hade lammet som avgud, gnisslade förargat sina tänder, men kunde inte ge ifrån sig något ljud.

Några beskriver ordet ”hagadol” (stor) som en benämning på shabbat. Även om ordet ”shabbat” är feminint och ”hagadol” är maskulint, behöver inte detta störa oss, eftersom vi ofta finner att den feminina formen ändras till maskulin när den ska beteckna något stort och viktigt.

Här följer ett urval av våra lärdes visdom i detta ämne:

”Precis som ett barn som är gammalt nog att hålla mitzvot kallas ”gadol” (vuxen), kallas den dag då hela Israels folk höll sin första mitzva (… på den tionde dagen i denna månad ska varje husfar ta sig ett lamm…) ”hagadol” (Chizkuni, Abudraham och senare lärde).

”När israeliterna var i Egypten bad Moses Farao om en dags vila i veckan, shabbat. Varje vecka, så snart shabbat var över, återvände israeliterna från sin vila till det ansträngande arbetet. På denna shabbat, emellertid, återvände de inte till slaveriet och den får därför namnet Hagadol” (Rabbi Yeshayah av Trani, i sin faders namn).

”På den tionde Nissan, som var shabbat, gick israeliterna över Jordan-floden” (Taz).

”På denna shabbat samlades stora skaror för att lära sig Pesach-lagarna och denna dag kallades därför Shabbat Hagadol eftersom folket lärde sig stora (viktiga) lagar” (Tzedah Laderech, av Rabbi Mose Ben Zerach).

”Folket brukade göra shabbat innan Pesach längre än andra shabbatot. De brukade stanna kvar i synagogan tills de hade lärt sig alla detaljer hur man firar Pesach på rätt sätt. Denna dag verkade därför längre än andra dagar och kallades därför för Shabbat Hagadol” (Sefer Hapardes, Rashi).