Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR ÄTER VI INTE KITNIYOT?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Varför äter vissa orientaliska församlingar kitniyot och ashkenasim inte?

Svar: Talmud säger att ris och andra baljväxter aldrig kan jäsa, utan de möglar istället. Jämför Chimutz (jäsning) med Sirachon (mögel) – detta är anledningen till att rismjöl inte får användas till matza.

Första gången vi läser om denna sedvänja, att inte äta ris och kitniyot, är på 1400-talet i Europa. ”Sefer Mitzvot Katan” skriver att redan då var detta en gammal tradition. Idén var redan då kontroversiell och Nachmanides sa att vi fick äta kitniyot, medan Rabenu Jerucham motsatte sig detta helt och hållet, och menade att onödiga regler fick människor att bryta mot dem i onödan.

Shulchan Aruch skriver att vi får bereda mat av kitniyot. Rabbi Moshe Isserlish skrev att vår tradition är att INTE äta kitniyot, men att vi får använda oljan för andra ändamål, som att t.ex. tända ljus och att vi därför inte behöver sälja kitniyot som chametz.

Anledningarna till att den ashkenasiska traditionen är så sträng är att
- Ibland kan det växa säd bland baljväxterna på åkrarna (vilket jag kan intyga ofta händer).
- Man kan framställa mjöl av torkade baljväxter som kan förväxlas med vanligt mjöl.

Även om den ashkenasiska traditionen är att förbjuda kitniyot brukade rabbinerna lätta på förbudet under svåra tider och hungersnöd.