Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHEMINI
av Rabbin Meir Horden

Toran talar om för oss vad vi får äta:

”….Dessa är de djur som ni får äta…” (3MB 11:2)

Denna befallning gavs först till Noa när han lämnade arken, men det finns två begränsningar. Vi får inte slita av en del av ett levande djur och inte heller förtära blodet från ett djur.

Israels folk var begränsade till ännu fler påbud i Toran, vilket visar oss att idealet i Toran för den kommande världen är att INTE äta kött, även om detta är tillåtet.

För det första är de flesta av djuren förbjudna för oss. Det är bara tre sorters boskap som är tillåtna samt sju andra vilda hjortdjur som är kosher och som uppfyller de två kraven som finns för att visa att de är gräsätare.

Många sorters fisk och hönsfåglar är tillåtna om de har de speciella tecken som bevisar att de är kosher. Det finns 25 olika fåglar som är tillåtna (med de kännetecken som våra lärde visat oss) och ett ännu större antal godkända fiskar med de kännetecken som Toran ger oss.

Å andra sidan finns inga begränsningar när det gäller vegetabilier, förutom under speciella perioder.

Andra befallningar gäller ritualer innan vi äter, såsom slakt enligt halacha, kontroller att djuret är friskt, att salta köttet för att blodet ska rinna ut, förbud mot att blanda mjölk och kött, m.m. Alla dessa påbud leder oss till den slutsatsen att G-d inte vill att vi ska äta kött.

I Fjärde Moseboken läser vi att Israels barn klagade hos G-d att de inte hade kött. Toran använder ordet ta’ava – begärelse – men som Toran beskriver det, är inte kött det viktigaste födoämnet, utan det är bröd. Detta är anledningen till att G-d inte såg med gillande på Israels barns klagan efter kött.

När Israels barn inte hade bröd och klagade hos G-d, ordnade han manna åt dem eftersom bröd är ett viktigt födoämne.

Idag får vi äta kött och detta rekommenderas till och med vid speciella tillfällen och är till och med en mitzva.

Toran lär oss emellertid att användning av djuren till vår egen njutning inte är det högsta idealet. Shabbat shalom!