Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HILCHOT PURIM
av Rabbin Meir Horden

Följande är en del av de mitzvot som gäller Purim:

Vi vet att Purim i de flesta städer firas den 14 Adar, men i städer med ringmur den 15 Adar. Det finns många uråldriga städer i Israel, som Jaffa, Safed, Acko, Tiberias och Lod, som man tror existerade under tiden för Jehoshua Ben Nun, 3300 år tillbaka, och som kan ha haft en ringmur (man vet inte säkert). I dessa städer firar man Purim den 14 Adar, men det finns Machmerim, de som är extra strikta, som läser Megillan även den 15 Adar, men utan välsignelse.

Vid T’filat Aravit läser vi Al Hanissim, under Modim. Därefter läser vi Megillan, men först läser vi tre välsignelser. Under hela Megillan ska vi försöka avhålla oss från att prata. Även kvinnor är förpliktade att höra Megillan.

I Birkat Hamazon läser vi Al Hanissim efter Node Lecha.

Vid morgon-G-dstjänsten läser vi ett speciellt avsnitt ur Toran och läser sedan Megillan. Denna läsning är till och med viktigare än den på kvällen innan.

När vi säger Shehecheyanu ska vi också tänka på de tre andra mitzvot som vi ska uppfylla på Purim. Den första är Seudat Purim, som ska vara en festmåltid med kötträtter och vin. Den andra mitzvan är Mishloach Manot till åtminstone två personer med minst två produkter som går att äta. Den tredje mitzvan är att ge penninggåvor till minst två fattiga.