Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: HUR FÖLJDE ESTER HALACHA?

Fråga: Ester berättade, till att börja med, inte för kungen att hon var judinna. Men ändå observerade hon de judiska lagarna. Hur gjorde hon då till exempel angående mathållning och shabbat?

Svar: I Megilat Ester (2:9) läser vi att Hegaj, haremsvakten, behandlade Ester och hennes tjänarinnor på ett extra förmånligt sätt. Talmud (Megillah 13a) ger oss ett antal åsikter om vad denna specialbehandling handlade om.

Rav säger att han gav henne kosher mat. Trots att hon inte sa att hon var judinna, så var det känt att hon vuxit upp i Mordechais hem och man antog att hon var adopterad. Därför kunde Ester säga att hon ville ha kosher mat, eftersom det var det hon var van vid (Ben Yehoyada).

Shmuel säger att han gav henne bacon (!). Vissa säger att hon inte åt det (Tosafot), medan andra säger att hon tvingades äta (Rashi).

Rabbi Yochonon säger att han gav henne baljväxter (bönor, ärter (Rashi), ris (Ibn Ezra)). Ester blev vegan under en period, därav traditionen hos vissa att äta baljväxter på Purim.

Angående shabbat: Ester hade sju tjänarinnor. Varje tjänarinna tjänstgjorde hos henne 1 dag i veckan (Talmud, Megillah 13a). Genom detta arrangemang såg den tjänarinna, som hjälpte henne på shabbat, Ester bara på just shabbat och trodde att hon aldrig arbetade. Ester arbetade dock de övriga dagarna i veckan, eftersom hon visste att stillasittande inte var bra för hennes psykiska välbefinnande (Yaaros Dvash).