Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: MÅSTE MAN HÄLSA PÅ NÅN MAN ÄR OSAMS MED?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Måste man återgälda en hälsning från en person man är osams med?

Svar: I Talmud, Masechet Brachot 6, säger Rabbi Huna: Den som vet att hans hälsning kommer att besvaras ska hälsa eftersom de lärde säger: ”Be om fred och sträva efter fred”.

Om en hälsning inte besvaras ses den andra personen som en ”tjuv”, eftersom han stjäl freden från den som hälsade. Maharsha, en av Talmuds kommentatorer, skriver emellertid att om man vet med säkerhet att ens hälsning inte kommer att besvaras, ska man inte försätta den andra personen i en position som gör honom till ”syndare” utan låta honom vara.

Att sträva efter fred är en av de viktigaste idéerna inom judendomen och vi måste försöka förstå varandras karaktärer. Vi ska älska fred och sträva efter den och aldrig vara omedgörliga när vi ska sluta fred eftersom detta kommer att göra G-d flexibel med oss också. Söndring och osämja får aldrig bli ett konstant tillstånd och vi måste alltid söka en lösning till fred.

En känd sentens är: ”Derech Eretz Kadma LeTora – ett passande uppförande är vägen till Toran”. Detta betyder att hur folk uppträder utgör grunden till att hitta rätt väg till Toran och till G-d.