Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJAKHEL
av Rabbin Meir Horden

En liten bokstav, ett ”yud" som saknas i ordet ”neshaim" visar på ett misstag som de judiska ledarna gjorde när Tabernaklet byggdes:

”...Och var och en som hade en därtill villig ande bar fram en gåva till Herren till förfärdigande av uppenbarelsetälte...” (2MB 35:21)

”...Och hövdingarna bar fram onyxstenar och infattningsstenar, till att användas för efoden och för bröstskölden” (2MB 35:27)

Dessa verser beskriver de olika graderna av folkets entusiasm att skänka dyrbarheter och bidra till uppbyggandet av Tabernaklet. Insamligen var så framgångsrik att Mose satte stopp för den.

”Då befallde Mose att man skulle låta utropa i lägret: ’Ingen, vare sig man eller kvinna, må vidare arbeta för att ge något till helgedomen’.” (2MB 36:5-6)

Beskrivningen av hövdingarnas gåvor visar att dessa gjordes först i slutet av insamlingsperioden och förklaras med att ledarna, när Moses ber folket om dyrbarheter till Tabernaklet, säger ”folket kommer att ge vad som behövs och vi resten”.

När två dagar hade gått och hövdingarna ville skänka det som saknades, bestämde Mose att det som samlats in var tillräckligt och hövdingarna blev bedrövade att inte deras gåvor skulle inkluderas i Tabernaklets uppbyggande.

Senare fick de emellertid tillåtelse att skänka de speciella ädelstenar som pryder översteprästen, men det var ändå Israels folk, som var snabbare med sina gåvor, som fann nåd hos G-d och hövdingarna sågs på med förakt.

Det är därför som det saknas ett ”yud".

Detta lär oss att ledarna alltid måste vara ett gott föredöme när det gäller nationella och medborgerliga frågor och de måste ha förmågan att entusiasmera sitt folk.

Shabbat shalom!