Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR BÖR MÄN HA SKÄGG?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Min rakapparat börjar bli gammal och jag måste köpa en ny. Är det tillåtet att använda alla typer av rakapparater?

Svar: Detta svar har två delar och vi börjar med introduktionen av de regler som gäller för rakning och behandlar om en elektrisk rakapparat definieras som sax och är därför tillåten till skillnad från en kniv som är förbjuden.

Vi finner i Toran två olika förbud som handlar om rakning för män. I 3MB 21:25 står det att vi inte får raka av vårt skägg och i gamla tider avbildades alltid manliga judar med skägg. När vi ser på den andra versen, 3MB 19:27, finner vi orden ”inte stympa” (vi är förbjudna att stympa vår kropp enligt judendomen) och Talmud nämner en dispyt mellan majoriteten av de lärde och Rabbi Eliezer, där majoriteten vidhåller att förbjudet för rakning davka är med en kniv.

Förbjudet gäller bara rakning av skägg och bara på fem specifika områden i ansiktet. Anledningen kan, enligt Sefer HaChinuch, vara att prästerna hos andra folk, som idkade avgudadyrkan, rakade sig på detta vis med en kniv.

I Shulchan Aruch finner vi halachan att vi får klippa vårt skägg med sax. Det finns dock en del rabbiner som uttryckligen förbjuder till och med detta.