Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: KAN MAN HA SKYPE-MINYAN?

Fråga: Om tio män har kopplat upp sig med varandra på Internet, till exempel via Skype, kan detta då anses vara en minyan? Kan man hålla G-dstjänst på detta sätt och läsa kaddish?

Svar: Mishna, i traktatet Megillah, säger: ”…församlingen leds inte i bön och vi läser inte i Toran… om inte tio är närvarande…”. Vad vi behöver veta är om en minyan kräver fysisk närvaro eller ej.

Det står i Shulchan Aruch: ”Vi kräver att alla tio ska vara på ett och samma ställe och Shliach Tzibbur (chazan) ska vara bland dem. En person som står vid ingången till bönerummet, men som, om dörren vore stängd, skulle vara utanför rummet, ska inte räknas till minyan.” Vår tolkning av detta är att tio män som är uppkopplade på nätet därför inte kan räknas som en minyan, eftersom de inte är i fysisk närhet av varandra.

Detta förhindrar dock inte att en ensam person kan koppla upp sig mot en halachiskt korrekt, redan existerande, minyan via en dator och därigenom uppfylla kravet att davna tillsammans med en minyan. Shulchan Aruch: ”Om en person av något skäl inte kan be i synagogan med en minyan, bör denne be vid samma tid som församlingen…”