Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TETSAVE
av Rabbin Yaacov Haber

När Moshe först hörde att Hashem ville ha ett ”hem” i den här världen blev han skakad. Hela jorden kunde inte rymma G-d – hur skulle han kunna bygga en byggnad som skulle rymma Honom? G-d svarade: ”Oroa dig inte, bygg bara en struktur som är 20 x 20 x 8 balkar så ska jag få plats där” (Yalkut Shimoni Teruma 365).

Hashem vill ha ett hem! Han vill ha ett vackert hem. Det är inte så att han vill att vi ska ha ett hem, en plats där vi kan träffas eller ett ställe att studera. G-d vill ha ett hem för sig själv, för sin Shechina i denna värld. Det är det Toran säger oss.

Han ville ha ett hem medan vi färdades genom öknen, så vi byggde Mishkan. Han ville ha ett hem när vi bodde i Jerusalem, så vi byggde Beit HaMikdash och när det förstördes byggde vi upp det igen.

När vi tvingades lämna Jerusalem var vi återigen på färd. G-d ville leva mitt ibland oss på varje ställe där det fanns judar. Han ville ha ett hem i Bavel, i Polen, i Turkiet, i Marocko, i New York och i Los Angeles.

Moshe kunde inte förstå meningen med denna byggnad. En byggnad för judarna hade varit förståeligt. Precis som vi behöver byggnader för skolor, sjukhus, regeringar och för underhållning, så behöver vi definitivt ett ställe att be.

Men när Hashem ville ha ett hem för sig själv – det var obegripligt för Moshe. G-d är oändlig – byggnader har väggar. Men G-d insisterade: “Bygg bara byggnaden”, sa Han, “Jag kommer att få plats”.

Våra shul är viloplatser för Shechina. När man ser sig omkring kan man ibland känna att de även är viloplatser för oss själva. Våra synagogor behöver vara vackra, inte för att vi gillar vackra ting, utan för att G-ds Shechina är där och G-d sa åt oss att göra dem vackra.

Vi måste visa respekt och etikett i shul, inte för att vi inte ska störa vår granne, utan för att Shechina är där. Det är viktigt att förstå denna skillnad.

Att bygga en shul och göra den vacker är en uppfyllelse av mitzvan att bygga Beit HaMikdash. Att uppföra en synagoga i en församling är att skapa en boplats för universums skapare.

När vi davnar i dessa synagogor står vi framför Hashem. Om vi bygger för Shechina kommer vi att känna Shechina.

Låt oss alla få privilegiet att bygga det slutliga hemmet för Shechina i Jerusalem. ”Ve shum Naavodech B’Ahava U’byirah”. Där ska vi tillbe G-d med all vår kärlek.