Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VEM ÄR JUDE?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: På vad baserar sig lagen i Toran om vem som är jude och inte?

Svar: Enligt judendomen är det barn jude som är fött av en judisk mor. Denna regel grundar sig på att man alltid vet vem som är modern, men ibland inte kan vara säker på vem fadern är. Denna lag är en del av den muntliga Toran som Moses fick tillsammans med den skriftliga och det finns många exempel på när man inte förstår den skriftliga Toran utan den muntliga.

Det är också skrivet i Devarim, ”Du ska inte befrynda dig med dem. Dina döttrar ska du inte ge åt deras söner och deras döttrar ska du inte ta till hustru åt dina söner. Ty de ska då förleda dina söner att vika av från mig och tjäna andra gudar…” (5MB 7:3-4).

Den hebreiska texten skriver ”yasir” - han viker av - och inte ”tasir” - hon viker av - som skulle syfta på de icke-judiska kvinnorna i slutet av vers 3. ”Yasir” syftar på sönerna till de judiska döttrarna nämnda i början av vers 3, vilka deras icke-judiska fäder skulle försöka få att avvika från G-d.

Ezra var angelägen om att när judarna återvände från den första exilen i Babylon skulle det judiska folket fortleva. Därför bad han alla män att skilja sig från sina icke-judiska hustrur. Av detta lär vi att genom hela den judiska historien har barnets religiösa tillhörighet alltid har varit moderns.