Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TRUMA
av Rabbin Meir Horden

Toraavsnitten vi läser under de kommande veckorna, från Truma till och med Pekudei, ger oss kontakt med judisk konst för första gången: det tältliknande täckelset över Mishkan (tabernaklet) och förhängena – designade och broderade; kärlen, med den gyllene menoran överst – alla var de konstverk.

Det är intressant att notera att vi inte, förutom i Beit Hamikdash (Templet), finner någon positiv inställning till de olika typerna av visuell konst, varken i Tanach eller i Chazals skrifter. Estetisk skönhet gavs till Jafets söner, ”Må G-d utvidga Jafet, må han ta sin boning i Sems hyddor…”. ”Jafets skönhet i Sems hyddor….” (1MB 9:27). Den enda konstart vi hittar i Tanach är musik: kung Davids spelande; Bnei Hanevi’ims melodier; instrumenten i Tehilim (Psaltaren); Levi’ims sånger m.m.

Det är alldeles klart att det fanns någon sorts ogillande gentemot den sensuella, visuella konsten, medan den konst som har med ljud och ord att göra framhävdes. Och ändå finner vi motsatsen här i Beit Hamikdash.

Att tillverka en figur och en bild, något som är strikt förbjudet på alla andra ställen, blir en mitzva i och med att Keruvim (keruberna) sätts på den Heliga Arken (men även där är de dolda för alla mänskliga ögon). Av menoran, som är ämnad att ge ljus för att vi ska kunna se, finner vi: ”Och se till att du gör detta efter de mönsterbilder som har blivit visade för dig på berget” (2MB 25:40). Mitzvan att gå upp till Jerusalem under helgdagarna är också ”Att synas inför Hashem”.

Vi måste därför säga att Beit Hamikdash är den plats där framställandet av avgudabilder fokuseras. Detta kan ses i två steg:

A. En avgudabild syftar till att gestalta Skaparen själv genom att ge Honom en form och en sinnebild. Konsten i Templet, å andra sidan, representerar bara abstrakta symboler som uttrycker idéer och försöker inte, chas vechalila, göra en avbild av G-d.

B. Avgudabilder är fria och spontana och ger på detta vis uttryck för människans åsikt hur denne föreställer sig Skaparen enligt eget mänskligt begrepp. Som motsats är konsten i Beit Hamikdash dikterad av G-d. Människan förminskar inte G-ds betydelse genom att tillföra abstrakta idéer till sin föreställning. Tvärtom, människan lyfter sina ögon mot himlen och lyssnar till hur G-d instruerar oss hur vi ska uttrycka dessa idéer. Det är inte människan som för in G-d i sin föreställning utan det är G-d som ”sänker sig ner” till människan. Moses befalldes därför att förfärdiga menoran, ”Och se till att du gör detta… som du har blivit visat för dig på berget.” (2MB 25:40)