Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: NÄR SÄGER VI TEFILAT HADERECH?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Under vilka omständigheter säger vi Tefilat Haderech?

Svar: Vi säger Tefilat Haderech när vi reser från stad till stad och lämnar bebodda områden. Vi säger bönen när vi ser de sista husen i staden vi lämnar och endast en gång dagligen. Talmud säger att vi måste läsa bönen om resans längd är minst 4 kilometer (1 parza).

En del traditioner (sefardiska) tolkar 4 kilometer inte som avståndet i meter utan tidslängden på resan.

Om vi reser mindre än 72 minuter ska vi säga välsignelsen utan att sluta med ”Lovad vare Herren som lyssnar till bön”.

”Må det vara dig välbehagligt, Herre, vår G-d och våra fäders G-d, att stödja oss och låta oss nå vårt mål i liv, glädje och frid (och låta oss i frid återvända hem). Rädda oss från våra fienders hand, för dem som ligger i bakhåll för oss och från alla plötsligt uppdykande hemsökelser. Giv välsignelse åt våra händers verk och låt oss finna ynnest, nåd och förbarmande i dina ögon och i alla deras ögon, som skådar oss, hör vår bönfallans röst, ty du är en G-d som lyssnar till bön och vädjan. Lovad vare Herren som lyssnar till bön”.