Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: BLIR ADOPTERADE BARN AUTOMATISKT JUDAR?

Fråga: Om en judisk familj adopterar ett barn, blir barnet då automatiskt jude/judinna?

Svar: Enligt judisk lag är en person jude om denne har en judisk mor eller om personen har genomgått konvertering. Om det inte är känt vilken religion som barnets biologiska mor tillhör, utgår vi från landets majoritets-religion, vilket utanför Israel antas vara något annat än judendom.

Rent generellt finns det krav som måste uppfyllas för att kunna konvertera till judendomen: 1) en man måste genomgå rituell omskärelse (en omskärelse i annat syfte än konvertering är inte giltig), 2) personen måste doppa sig i mikven, 3) personen måste ta på sig att leva enligt judisk lag.

Föräldrar till ett barn som är under Bar/Bat Mitzva-ålder, och som vill att barnet ska vara judiskt, måste låta barnet genomgå en konverteringsprocess, vilken innehåller omskärelse (för en pojke) och mikve-bad. Föräldrarna måste förbinda sig att undervisa barnet i judisk tro och praktik, och ge barnet förutsättningar att leva ett judiskt liv (genom observans av shabbat, kosher-hållning, m.m).

Barn som adopteras av judiska föräldrar blir alltså inte judar per automatik, utan måste genomgå en godkänd konvertering.

Det finns situationer där barn retroaktivt har möjlighet att frånsäga sig sin konvertering när de når Bar/Bat Mitzva-ålder (se Maimonides Melachim u’Milchamot 10:4), men lagen är komplicerad och måste avgöras från fall till fall.