Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JITRO
av Rabbin Meir Horden

G-d gav Moses två stentavlor på Sinaiberget. På den ena tavlan fanns de mitzvot som gäller mellan människan och G-d och i vilka man nämner G-ds namn, och på den andra tavlan fanns de bud som gäller människor emellan där G-ds namn inte nämns.

Det finns emellertid en mitzva som uppenbarligen är ett undantag från denna regel: den att hedra sin far och sin mor.

Vid en första anblick verkar den falla inom gruppen av mitzvot som gäller människor emellan, men en djupare forskning avslöjar att denna mitzva med bestämdhet ryms bland de mitzvot som gäller människan och hans skapare.

Det finns två skäl för mitzvan om hedrandet av föräldrarna. Det första och mest kända är: tacksamhet till de som förlorat sömn för att kunna föda, uppfostra och ge dig utbildning.

Enligt detta skäl gäller detta bud även adoptionsföräldrar som inte haft lyckan att få egna barn. Ändå ger Chazal, genom att jämföra hedrandet av egna föräldrar och deras fruktan för G-d, ytterligare en anledning. ”Det finns tre parter i varje människa: Den Helige, välsignad vare Han, samt hans far och hans mor. När man hedrar sin far och sin mor, säger den Helige, välsignad var Han, ’anser jag att det är som om jag levat bland dem och de hade hedrat mig’”.

Här finner vi inte bara tacksamhet för all oro och ansträngning, utan något djupare som ger oss plikten att hedra våra föräldrar även om de inte kunnat uppfostra sina barn själva (utan att för den skull reducera plikten av tacksamhet gentemot adoptivföräldrar).

Det är av sina föräldrar som varje person får sitt liv. Hade det varit för dem hade han aldrig kommit till världen. Det är de som gav honom livet, men inte ensamma. Även om de hade uppgiften att skapa hans kropp, kunde de inte ha klarat av detta utan en Tredje Partner som gav honom själen.

Inte bara detta. Det fysiska liv som föräldrarna gav sitt barn var inte deras.

De själva fick det från sina föräldrar som fick det från sina föräldrar och far- och morföräldrar hela vägen tillbaka till Adam och till människans skapare…

Föräldrar är en länk i kedjan som förbinder människan till livets källa. Denna naturliga och viktiga egenskap kan aldrig tas ifrån dem. Även om föräldrarna är gamla och sjuka, och även om deras själsförmögenheter är nedsatta, måste varje människa komma ihåg att han fått sitt liv av vår Skapare som använt föräldrarna som verktyg.

Av detta skäl, den väg som leder en jude till att bli trogen livets källa, är att ägna sig åt G-ds trogna budbärare, sina föräldrar. Det är därför just denna mitzva ger belöning i form av ett långt och lyckligt liv.