Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: STÄNGA WEBBSHOPEN PÅ SHABBES?

Fråga: Jag har en butik på Internet. Måste jag, enligt halacha, stänga ner min webbsida under shabbat?

Svar: Det beror på vad du säljer. Många rabbiner inom detta område gör jämförelser med en varu-automat, som står på ett icke-judiskt område.

Om det finns anledning att tro att huvuddelen av dina kunder är icke-judar kan det vara tillåtet.

När man säljer och köper över Internet avslutas inte transaktionen förrän flera dagar senare. Då räknas det inte som ”s’char shabbat” och själva ägarskapsbytet av varan äger inte rum förrän efter shabbat. Betalningar med kreditkort gör att pengarna heller inte kommer juden till godo förrän efter shabbat, eftersom banköverföringar inte sker under helgen. Dessutom utför den judiska ägaren ingen melacha – allt sker maskinellt.

Om det är så att huvuddelen av kunderna är judar finns det däremot anledning att stänga ner webbsidan under shabbat, exempelvis om varorna består av judiska böcker eller annat som är intressant specifikt för judar.

Anledningen är att ”du ska inte lägga något i vägen för en blind så att han faller” (3MB 19:14).

Genom att hålla webb-butiken öppen på shabbat lockar du judar att bryta mot shabbat och det är inte halachiskt tillåtet.