Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: KAN MAN RESA MED FLYG PÅ SHABBAT?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Ett flyg lämnar Tokyo på väg till New York kl. 12.00 på fredag. Eftersom man, när man reser denna sträcka, passerar datumgränsen, kommer man att anlända till New York kl. 11.00 på fredag morgon. En del av resan äger därför rum på shabbat. Är det tillåtet att ta detta flyg och om så, finns det några restriktioner beträffande den restid som är under shabbat?

Svar: Det är tillåtet att ta detta flyg, särskilt för affärsmän, även om en del av restiden är under shabbat. Talmud säger i traktat Shabbat att det är förbjudet att starta en båtresa senare än tre dagar före shabbat, men detta gäller bara nöjesresor. Om resan gäller en mitzva får man avresa även på en fredag.

Det finns många åsikter om detta förbud och naturligtvis gäller det att kaptenen och hans besättning inte är judar. En del förklarar förbudet med att man kan bli sjösjuk i början och detta är opassande på shabbat. Andra oroar sig för det arbete som den icke-judiska personalen måste utföra och särskilt för de judiska passagerarna. Halachan är dock klar över att det är tillåtet att påbörja båtresan på fredag, även om man vet att den kommer att pågå under shabbat.

Det är viktigt att understryka att den internationella datumgränsen, som går vid 180 grader från Greenwich, skiljer sig från den halachiska datumgränsen och det finns många åsikter om var denna är exakt. En del rabbiner räknar t.ex. 80 grader från Jerusalem.

När det gäller den andra delen av frågan, är det viktigt att avhålla sig från handlingar som bryter mot shabbat, t.ex. att tända lampor, m.m.