Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJECHI
av Rabbin Meir Horden

Detta avsnitt handlar bland annat om de två bröderna Isaskar och Sebulon.

En hade välsignats med handelsskepp, den andre med förmågan att kunna bära tunga bördor (1MB 49:14-15). Ändå var bördan på Isaskar, ”åsnan”, inte en fysisk börda, enligt våra lärde, utan en andlig börda – Torans ok.

Sebulons stam skulle syssla med handel och se till levebrödet för Isaskars stam, som skulle studera Tora.

Detta är svårt att förstå. Är det möjligt för en jude att betala en annan att lägga tefillin eller sitta i sukkan istället för honom? Är det inte fastställt att inga mitzvot som är kopplade till ens egen person kan fullgöras av någon annan än en själv?

Detta gäller speciellt Tora-studier, som formar karaktären hos människan och gör honom till någon för vilken G-ds ord blir källan till ljuset.

Hur kan då Isaskar ”göra allt arbete” åt Sebulon? Och hur kan Sebulon undantas från mitzvan ”Låt inte denna lagbok vara skild från din mun; tänk på den både dag och natt…” (Josua 1:8)?

Efter att ha studerat talmudiska och rabbinska källor måste vi dra slutsatsen att det finns två delar i mitzvan med Tora-studier – en personlig del och en kollektiv del.

Den personliga delen är den som engagerar kropp och själ hos alla judar, och som ingen kan undandra sig eller undvika. Detta betyder att varje jude måste studera Toran på bestämda tider, morgon och kväll, och att denna plikt inte kan bytas mot pengar.

Den kollektiva delen består av det kall som vi, det judiska folket, har att studera Tora och att utbilda lärde ibland oss. Denna mitzva tvingar inte varje enskild att ägna all sin tid till Tora-studier, men att göra det möjligt för hela det judiska folket att studera.

En viss person kan uppfylla denna mitzva genom att ägna hela sitt liv åt Tora, genom att studera själv och lära andra. En annan person kan uppfylla mitzvan genom att hjälpa andra, genom att organisera eller finansiera dessa studier.

Uppfyllandet av denna mitzva kan inte dikteras av likformighet, där alla är ”lite av varje”.

Den kräver omständigheter där var och en gör sin del och respekterar varandra. Varje morgon måste vi därför läsa följande välsignelse: ”Med evig kärlek har Du älskat Israels hus, Ditt folk; Tora och mitzvot… Du har lärt oss”. Shabbat shalom!