Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: HUR SER HALACHA PÅ ORGAN-TRANSPLANTATION?

Fråga: Hur ser judisk lag på organ-transplantation?

Svar: Det beror på en rad olika faktorer. Variablerna är väldigt många, från typen av transplantation och inblandad medicinsk personal, till vem som är donator respektive mottagare. Det finns stora skillnader mellan mindre transplantationer, så som blodtransfusioner, och större, mer riskfyllda transplantationer, typ hjärtan.

Givetvis har nationell kultur och tillgänglig medicinsk personal också en stor inverkan på det förväntade resultatet av en transplantation. Potentiella donatorer varierar i fråga om mentalt, ekonomiskt och socialt tillstånd, och patienter har rent fysiskt olika möjlighet att ta emot organ.

Följaktligen finns det mycket variationer i lagarna. Den underliggande frågan är att liv är heligt och lika mycket som det driver oss att rädda ett liv, så förbjuder det oss samtidigt att riskera ett annat liv i processen. Därför bör det, ur ett generellt perspektiv, vara låg risk för donatorn och stor möjlighet för mottagaren, för att en transplantation ska vara halachiskt godtagbar.

Doktor Avraham Steinberg beskriver fyra nödvändiga förutsättningar i ”Encyclopedia of Jewish Medical Ethics”:
1. Operationen för att ta bort organet måste ha god chans att lyckas
2. Donatorn måste kunna leva ett normalt liv efter donationen
3. Donatorn får inte behöva lång och kronisk medicinsk behandling
4. Mottagaren måste ha stor chans att klara processen

Sammanfattningsvis: i varje enskilt fall måste en kvalificerad halachisk expert konsulteras.