Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

CHANUKAH
av Rabbin Meir Horden

Rav Kook ger oss djupare mening med helgen Chanukah när han förklarar ordet ”Chanukah” i feminimum, i motsats till namnet ”Chanuch”, som är maskulinum.

”Meningen med Chinuch – som betyder utbildning – är att den påverkar resten av vårt vuxna liv. Varje god vana är en tillgång som påverkar och förbereder det barn som studerar till ett mer positivt liv.

Av detta ser vi att utbildning har förmågan att påverka andra skeden i livet, men inte själv påverkas av dessa... Chanuch agerar därför maskulint och med påverkan”.

Motsatsen är ”Chanukah” som tyds som en underbar idé om att framtiden kan påverka både samtiden och det förgångna.

Detta betyder att allt som vi uppenbarligen gör nu påverkas av den underbara framtiden som ligger framför oss och hela världen, när Beit HaMikdash kommer att återuppbyggas och dess ljus kommer att lysa upp hela mänskligheten.

Denna idé som varit dold sedan begynnelsen kommer då att fullbordas, vilket är Beit HaMikdash och dess ljus som var en av de saker som skapades innan världen.

Chanukas dagar är bara en början på den effekt som framtiden har på oss. De är påverkade av framtiden.

Därför är Chanukah femininum.